Cổ phiếu của NCB vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Hà Nội (HNX) mới đây đã có thông báo về tình trạng chứng khoán cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Cổ phiếu NVB bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) là số âm.

Đồng thời, từ ngày 11/4, NVB cũng bị HNX đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, do lợi nhuận sau thuế năm 2023 là số âm và chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

Trước đó, giải trình về báo cáo năm 2023, phía NCB cho biết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 669 tỷ đồng. Năm liền trước ngân hàng vẫn lãi8 tỷ đồng.

Một số nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm lợi nhuận sau thuế là khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng tới đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân là khách hàng của NCB.From: web game casino

Lãi suất tiền gửi năm 2023 cũng tăng cao so với năm trước, đặc biệt là các khoản tiền gửi khách hàng có lãi suất huy động cao giai đoạn trước ngày 30/9/2023 ảnh hưởng đến chi phí lãi của ngân hàng.

Ngày 13/4 tới, NCB sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản năm nay tăng trưởng 10% so với năm 2023, đạt 105.892 tỷ đồng; huy động khách hàng tăng 7,51%, đạt 86.050 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng trưởng 16,27%, đạt 64.344 tỷ đồng.

Ngân hàng không nêu cụ thể con số mục tiêu lợi nhuận năm nay và cho biết cam kết dùng toàn bộ nguồn thu để thực hiện phương án tái cơ cấu hoạt động.

Năm nay, NCB tiếp tục muốn triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như đã được phê duyệt tại họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sẽ chào bán 620 triệu cổ phiếu NVB với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về tối đa 6.200 tỷ đồng. Vốn điều lệ NCB sẽ tăng gấp hơn 2 lần, từ mức 5.602 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được NCB dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, chi tiêu cho công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng nhận diện thương hiệu, và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất.

Dự kiến kế hoạch tăng vốn này sẽ được thực hiện ngay trong quý II sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.From: game casino

Back To Top