เช็กที่นี่! "วันฉัตรมงคล" และ วันหยุดพิเศษ 4-5 พ.ค. ธนาคาร – ไปรษณีย์ไทย หยุดหรือไม่

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็น "วันฉัตรมงคล"ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

สำหรับ “ธนาคาร” ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2566 กำหนดให้ วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม เป็นวันหยุด เนื่องในวันฉัตรมงคล และ วันหยุดกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดย "ธนาคารกรุงเทพ" ประกาศว่า วันที่ 4-7 พฤษภาคม ธนาคารสาขาทั่วประเทศจะปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะ สาขาในห้างสรรพสินค้า และสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้าทุกวัน

"ธนาคารกรุงศรีอยุธยา" สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จะยังเปิดให้ทำการตามปกติ แต่จะปิดให้บริการ ในสาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ หรือ วันจันทร์ – วันเสาร์ , วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดธนาคาร)คำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

"ธนาคารออมสิน" แจ้งวันหยุดทำการธนาคารออมสิน วันที่ 4 – 5 พ.ค. ยังคงเปิดให้บริการเฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้างสรรพสินค้า และจะปิดทำการ สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์

"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ ธ.ก.ส. วันที่ 4-5 พ.ค. ปิดให้บริการธนาคารสาขา

"ธนาคารอาคารสงเคราะห์" หรือ ธอส. วันที่ 4-5 พ.ค. ปิดทำการทุกสาขา ยกเว้นธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ส่วน "ไปรษณีย์ไทย"ประกาศเปิดให้บริการรับฝากพร้อมไปรฯ นำจ่ายทั่วประเทศ ในวันที่ 4 พ.ค. เปิดให้บริการรับฝากที่ไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในศูนย์ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน สำหรับวันที่ 5 พ.ค.ไปรษณรีย์เปิดให้บริการทุกแห่งตามปกติ

Back To Top