สมาคมอสังหาฯ เล็งขอ “นิรโทษ” นอมินีซื้อบ้าน

นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดทำหนังสือปกขาว เพื่อเสนอรัฐบาลในเรื่องการนิรโทษให้กับนิติบุคคลนามแฝง (นอมินี) ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยใช้บุคคลอื่น อาทิ ภรรยาที่เป็นคนไทย ในการซื้อบ้านทุกระดับ เพื่อเปิดช่องให้นอมินีมาโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบถูกต้อง และหลังจากนั้นอาจต้องมากำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน อาทิ แบ่งสัดส่วนการถือครองซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขเดียวกันคอนโดมีเนียม หรือการกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ภายใน 2-3 ปี ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไป 

ขณะเดียวกันจะเสนอเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยให้คนระดับล่างด้วย ซึ่งหลังจากนี้สมาคมฯจะร่วมกับ 15 สมาคมฯ ที่เป็นภาคีในภูมิภาค เพื่อร่วมกันชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วหาข้อสรุปในการนำเสนอภาครัฐร่วมกัน เพราะเชื่อว่าหากไม่มีการนิรโทษก็จะมีนอมินีที่ขยายตัวไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับตู้ห่าว หรือชาวจีนที่ดำเนินธุรกิจสีเทา แล้วไปซื้อที่อยู่อาศัยบ้านจัดสรรมากถึง 50 หลังในโครงการเดียวกันผ่านตัวแทนหรือนอมินีทำให้ยอดขายบ้านหรูหายไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ ในการทำสมุดปกขาวให้กับรัฐบาลเพื่อร่วมกันมองหาโอกาสที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย เนื่องจากความกังวลในปี 66 ยังมีทั้งเรื่องภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน และต้องตั้งคำถามว่า การท่องเที่ยวปี 65 จะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ รวมไปถึงต้องติดตามเรื่องการเปิดประเทศของจีนด้วย เนื่องจากจีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องแค่โควิด-19 แต่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศ.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

Back To Top