ศาลปกครองกลางพิจารณาชี้ ซีพี รีเทล ควบรวม เทสโก้ โลตัส ชอบดวยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วยองค์การเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และภาคประชาชน ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรณีมีคำวินิจฉัยอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่าง "ซีพี รีเทล" และ "เทสโก้ โลตัส" ขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 และ ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดโดยศาลปกครองกลางให้เหตุผลว่า

CPALL ไตรมาส 2 กำไรโต 47.7% ที่ 4,438 ล้านบาท ธุรกิจร้านสะดวกซื้อยอดขายเพิ่ม คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รัฐ-แบงก์ หั่นจีดีพีไทยปี 66 โตต่ำ โบรกฯเชื่อตลาดหุ้นรับรู้แล้ว ลุ้นรบ.กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาภายใต้ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การพิจารณาคำขออนุญาตรวมธุรกิจเป็นการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีผลงาน หรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายปกครอง ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจตรวจสอบอำนาจการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครองได้

และเมื่อไม่ปรากฎเหตุอื่นใดอันทำให้คำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 93/3563 เรื่อง ผลการพิจารณาคำขออนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองกลางฉบับเต็ม

Back To Top