"วิว" เยาวภา ได้รับเลือกนั่งแทนนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก

เยาวภา บุรพลชัย นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก 2004 ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก

คำพูดจาก เว็บสล็อตเว็บตรง

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Sport Administration บทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬา โดยสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย (Thailand Olympic Academy),อนุกรรมการฝ่ายนักกีฬา (NOCT Athlete Committee) สมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย (National Olympian Association of Thailand) ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2567

โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ (IOC) ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ(OS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ (Olympic Movement)

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการกีฬาและนักกีฬาโอลิมปิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนากีฬาของชาติ และเพื่อเป็นการเตรียมบุคคลากรกีฬาในการสร้างความรับรู้และตระหนักในบทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬา

โดยไฮไลท์ในงานมีการเลือกตั้งนายกสมาคมเลขาธิการ และเหรัญญิก ของสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในการในการขับเคลื่อนของสมาคม ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะประกอบไปด้วยนักกีฬาโอลิมปิกทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ จัดตั้งเพื่อรวมกลุ่มนักกีฬาที่เป็นต้นแบบ เป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ของเยาวชนและคนในประเทศ ซึ่งเหล่านักกีฬามีบทบาทสำคัญในการยกระดับของการกีฬาและนันทนาการในชุมชนต่างๆ เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

โดยผลการเลือกตั้งในวันนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ นางสาวเยาวภา บุรพลชัย นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก ปี 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก นางสาวธันยพร พฤกษากร นักกีฬายิงปืนยาว ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสมาคม และ ร้อยเอกชนาธิป ซ้อนขำ นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปี 2012 ลอนดอน ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิกสมาคม

Back To Top