“นฤภัทร” จอมพลังหนุ่มอ่างทอง ประเดิมทองแรก “กระบี่เกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ที่ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.67 ไฮไลต์อยู่ที่การชิงเหรียญทองแรกของ “กระบี่เกมส์” จาก ยกน้ำหนัก รุ่น 49 กกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ชาย นฤภัทร นุยอนรัมย์ จอมพลังหนุ่มจากเขต 1 อ่างทอง โชว์ความแข็งแกร่งเหมาไปทั้ง 3 เหรียญทอง และเป็นเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้ ท่าสแนจช์ เหรียญทอง นฤภัทร ยกด้วยสถิติ 83 กก., เหรียญเงิน อภินัทธ์ คุ้มสา เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 77 กก., เหรียญทองแดง ณัฐชนน เชิดฉาย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 76 กก., ท่านคลีนแอนด์เจิร์ค เหรียญทอง นฤภัทร สถิติ 95 กก., เหรียญเงิน อภินัทธ์ คุ้มสา เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 89 กก., เหรียญทองแดง ณัฐชนน เชิดฉาย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 88 กก. และน้ำหนักรวม เหรียญทอง นฤภัทร สถิติ 178 กก., เหรียญเงิน อภินัทธ์ คุ้มสา เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 166 กก., เหรียญทองแดง ณัฐชนน เชิดฉาย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 164 กก.

ส่วนรุ่นน้ำหนัก 40 กกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. หญิง ท่าสแนตช์ เหรียญทอง พัทรวดี ขุนบุรี เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 51 กก., เหรียญเงิน ดวงใจ ยุวเดชกุล เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 45 กก., เหรียญทองแดง วจีพร แก้วถาวร เขต 6 ตาก สถิติ 41 กก., ท่าคลีนแอนด์เจิร์ค เหรียญทอง พัทรวดี ขุนบุรี เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 61 กก., เหรียญเงิน ดวงใจ ยุวเดชกุล เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 58 กก., เหรียญทองแดง พัชราภา แม่นปืน เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 51 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง พัทรวดี ขุนบุรี เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 112 กก., เหรียญเงิน ดวงใจ ยุวเดชกุล เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 103 กก., เหรียญทองแดง วจีพร แก้วถาวร เขต 6 ตาก สถิติ 91 กก.

ขณะที่ ปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ ชาย เหรียญทอง ภูภกร วงศ์ธนะเชษฐ เขต 10 กรุงเทพฯ, เหรียญเงิน อัฟฎ็อล แวนาแว เขต 9 จ.ยะลา, เหรียญทองแดง วุฒิภัทร คล๊าก เขต 7 ประจวบคีรีขันธ์ และ คนิศร ช่วยเรื่อง เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทร่ายรำ หญิง เหรียญทอง อธิติยา เส็มหมาน เขต 9 จ.ยะลา, เหรียญเงิน อิสรินทร์ บุญยรัตนผลิน เขต 10 กรุงเทพฯ, เหรียญทองแดง ชิมณี รัตติกาลสุขะ เขต 2 จ.ชลบุรี และชิญามาศ โชคชัยกวิน เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี

ทางด้าน เทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. หญิง เหรียญทอง เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ เขต 10 กรุงเทพฯ, เหรียญเงิน อรชพร เลิศมงคลสวัสดิ์ เขต 1 จ.นนทบุรี, เหรียญทองแดง ริสรา เห็งขุนทด เขต 7 นครปฐม และ อัษธิกา แดวารัมย์ เขต 3 จ.บุรีรัมย์

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ชาย เหรียญทอง กฤษณะ ผลสุวรรณ เขต 10 กรุงเทพฯ, เหรียญเงิน รัชตพล ศรีอาภรณ์ เขต 1 จ.นนทบุรี, เหรียญทองแดง รักษิต ตรีถิ่น เขต 8 จ.ภูเก็ต และ พันเลิศ ปรุงเรือย เขต 3 จ.นครราชสีมา

รุ่นน้ำหนัก 42 กก.-44 กก.หญิง เหรียญทอง ปาณิสรา พรหมนทีทอง เขต 1 จ.ปทุมธานี, เหรียญเงิน ภัทรธิดา ศรีภูไฟ เขต 4 จ.ขอนแก่น, เหรียญทองแดง ณัฏฐกันย์ ทองคุณธรรม เขต 10 กรุงเทพฯ และ ปิยฐกาญ พรมพันห่าง เขต 3 จ.อุบลราชธานี

รุ่นน้ำหนัก 45 กก.-48 กก. ชาย เหรียญทอง สิทธิกร ร่มพยอม เขต 1 จ.นนทบุรี, เหรียญเงิน เตชิต นาคเล็ก เขต 10 กรุงเทพฯ, เหรียญทองแดง ธนภูมิ เพชรเหล็ก เขต 6 จ.พิจิตร และ วัชรพงศ์ ศรีเจริญ เขต 7 จ.สมุทรสาคร.

Back To Top